Skip to main content

Estate Planning

De ondernemer die zijn of haar vermogen fiscaal-vriendelijk wil overhevelen naar de volgende generatie, die is bij ons kantoor aan het goede adres. Wat zijn de fiscale gevolgen wanneer uw vermogen in handen komt van uw nageslacht of andere erfgenamen? Daarvoor hebben wij een heldere en adequate aanpak.

Lia van Rossum

Wat is Estate Planning?

Wilt u als ondernemer de regie over uw erf- en schenkbelastingvraagstukken? Dan is Van Rossum een expert die u begeleidt van het begin tot aan het eind. Wat gebeurt er met uw vermogen op het moment dat u er niet meer bent? Wij vinden het belangrijk dat uw vermogen terecht komt waar u het wil hebben. En wij kiezen altijd een fiscaalvriendelijk alternatief in uw belang.

Deskundigheid Estate planning

Wat maakt Van Rossum deskundig op het gebied van Estate Planning? Wij hechten waarde aan gedegen kennis en een certificering. Wij adviseren op basis van een sterke theoretische ondergrond. Eigenaresse Lia van Rossum voltooide in 2016 de specialisatieopleiding Estate Planning aan de Licent Academy. Ook staat ze als Estate Planner ingeschreven bij het Register Estate Planners (REP). 

Netwerk notaris

Wanneer er officiële notariële documenten benodigd zijn, is dat voor ons het expertise-terrein van de notaris. In dat geval hebben wij overleg met de notaris van uw keuze en in nauwe samenwerking met deze notaris worden de vereiste documenten opgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan: 

  • huwelijkse voorwaarden
  • levenstestamenten
  • testamenten

Estate planning in uw onderneming

Van Rossum is multidisciplinair en dat is belangrijk voor u als ondernemer wanneer u nadenkt over uw nalatenschap. Ook in de bloei van uw leven en dat van uw bedrijf anticiperen wij op erf- en schenkbelastingvraagstukken.

Contact

Integer waar het hoort en laagdrempelig waar het moet, daar staan wij voor. Neem contact met ons op via: 0186-614 639 of via info@vanrossumbv.com